Poniżej znajduje się niepełne zestawienie dowódców/oficerów służących w 502nd PIR od jego założenia aż do końca wojny. Lista ta jest wciąż uzupełniana na podstawie zgłębianej przez Nas literatury.

502nd Parachute Infantry Battalion (od 1.07.1941 do 2.03.1942)

502nd Parachute Infantry Regiment (od 2.03.1942)

1st Battalion, 502nd Parachute Infantry Regiment (1/502)

2nd Battalion, 502nd Parachute Infantry Regiment (2/502)

3rd Battalion, 502nd Parachute Infantry Regiment (3/502)

Źródła: